Skip to content

De Old English Mastiff Club Nederland is in 1977 opgericht, met als doel liefhebbers van Mastiff bij elkaar te brengen en de liefhebberij in en de fokkerij van dit ras in Nederland te bevorderen.

De club telt ongeveer 150 leden en heeft een vrij actief verenigingsleven. Zo geven we vier keer per jaar clubblad uit en organiseren we diverse activiteiten voor de leden. Tevens stellen we richtlijnen op en trachten we dit zo bijzondere ras in stand te houden.

Voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten: klik hier

Voor privacystatement: klik hier

VFR (Verenigings Fok Reg M.b.t. het fokken hanteert men het VFR, klik hier

Normen matrix Rasgroep 2. Mastiff op pagina 11.  Normenmatrix klik hier

Jaarlijks worden er diverse activiteiten/evenementen georganiseerd:

Clubmatch

Hier is groot aantal prachtige Mastiffs te bewonderen.

Wandelingen

Het is een machtig mooi gezicht om een groot aantal Mastiffs bij elkaar te zien

Puppy- en Jonge Hondendag

Hier is een groot aantal van de in dat jaar en voorgaande jaar geboren Mastiffs aanwezig.

We reiken jaarprijzen voor de beste reu en teef uit en de beste jeugdhond wordt benoemd. Om deze titels te behalen is er een puntensysteem, welke is terug te vinden in het HHR. Tevens stelt de OEMCN een fokreglement op waaraan alle aangesloten fokkers moeten voldoen. Dit reglement is terug te vinden op de site en bij de Raad van Beheer.

Algemene Leden Vergadering:

Deze vergadering vindt 1 x per jaar plaats. Alle leden zijn hier welkom.

Fokkersvergadering:

Tijdens deze vergaderingen worden alle relevante fokkerszaken besproken. Op de activiteitenkalender kunt u terugvinden wanneer deze evenementen plaatsvinden

Back To Top